Ngành Tòa án nhân dân xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế

Thứ Hai, 18/10/2021, 11:08 [GMT+7]
    Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương vừa có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về kết quả thực hiện cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân và định hướng những năm tiếp theo.
 
    Theo báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành Tòa án đã tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; trong đó, nhiều chủ trương, nhiệm vụ lớn về cải cách tư pháp đã được Tòa án nhân dân đề xuất, thể chế hóa trong Hiến pháp, pháp luật và được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, tổ chức và hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Ngành đã chủ trì xây dựng 9 dự án luật, 9 dự án pháp lệnh và 3 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội hướng dẫn thi hành Luật, pháp lệnh; phối hợp các cơ quan có liên quan trình Quốc hội ban hành nhiều dự án luật. Việc bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp được chú trọng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đã công bố được hơn 733 nghìn bản án, quyết định của Tòa án trên cổng thông tin.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của Tòa án tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức Tòa án được thực hiện kịp thời và đúng pháp luật. Tòa án nhân dân các cấp đã triển khai nhiều giải pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực thi công vụ đối với Thẩm phán, đặc biệt đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.
 
    Các tòa án đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu Quốc hội giao với chất lượng cao, đã thụ lý hơn 2,4 triệu vụ việc, tỷ lệ đã giải quyết đạt 97,6%. Chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Đã đưa ra xét xử 7.463 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với 14.540 bị cáo và áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. 
 
    Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác của các tòa án; nhất là đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ xét xử, thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, quyền con người, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của người dân vào một nền tư pháp công bằng, nghiêm minh, bảo đảm thượng tôn pháp luật; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của các giao dịch dân sự, kinh tế; bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tổ chức xét xử thành công các vụ án tham nhũng lớn, tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch nước đề nghị hệ thống tòa án cần tập trung vào những nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng cho Nhà nước và chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ các tòa án. (2) Xây dựng tòa án và nền tư pháp công khai, minh bạch, chịu sự giám sát của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, phục vụ người dân tốt nhất, góp phần củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với tòa án.  (3) Tích cực chủ động nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự, hành chính và thủ tục tố tụng tư pháp; tăng cường hòa giải, đối thoại và tranh tụng; tiếp tục mở rộng thẩm quyền của tòa án; tăng cường khả năng tiếp cận công lý của người dân; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án. (4) Đẩy mạnh cải cách nhằm thích ứng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết trong tình hình mới, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và kinh tế số phát triển mạnh mẽ để xây dựng nền tư pháp nước ta tiên tiến, hiện đại, bắt kịp với các nền tư pháp tiến bộ trên thế giới. (5) Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, hành lang pháp lý để xây dựng, thực hiện thành công tòa án điện tử. (6) Tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống tòa án, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. 
                                                                                         Hoàng Trang
.