Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thứ Tư, 15/09/2021, 21:49 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị

 Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao đổi bên lề Hội nghị
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị

 Đặng Phước

.