Ban Nội chính Trung ương tổ chức cuộc họp với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 05/08/2021, 17:42 [GMT+7]
Toàn cảnh Cuộc họp
Toàn cảnh buổi họp báo
Chủ trì buổi họp báo
Chủ trì buổi họp báo
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì buồi họp báo
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi họp báo
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ theo dõi các vụ việc, vụ án Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi họp báo
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi họp báo

 Đại diện các đơn vị, cơ quan báo chí tham dự và phát biểu tại buổi họp báo

 Tạ Anh Hưng

.