Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Thứ Bảy, 28/08/2021, 07:40 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết pháp luật quy định như thế nào về việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư?
 
    Trả lời: Theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020, việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm:
 
    Về kiểm tra hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư thì nội dung kiểm tra hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm: Việc ban hành văn bản hướng dẫn về đầu tư theo phương thức đối tác công tư của cơ quan có thẩm quyền; Việc chuẩn bị đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; ký kết và thực hiện hợp đồng; Hoạt động khác liên quan đến đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Kiểm tra hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư được tiến hành thường xuyên hoặc đột xuất theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.
 
Một buổi Tọa đàm về “Giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư”. (Ảnh minh họa)
Một buổi Tọa đàm về “Giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư”. (Ảnh minh họa)
    Hoạt động thanh tra về đầu tư theo phương thức đối tác công tư cụ thể là: Thanh tra hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư là thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về thanh tra. Thanh tra hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư được tiến hành đối với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định tại Luật này.
 
    Kiểm toán nhà nước trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư tập trung kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tham gia vào dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước. Kiểm toán khi thực hiện cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu theo quy định tại Điều 82 của Luật này. Kiểm toán toàn bộ giá trị tài sản của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư khi được chuyển giao cho Nhà nước.
Phương Anh
.