Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba

Thứ Hai, 20/09/2021, 14:41 [GMT+7]
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández và các đại biểu đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández và các đại biểu đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu
TTXVN
.