Ban Nội chính Trung ương: Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Thứ Năm, 14/10/2021, 17:03 [GMT+7]
    Sáng 14/10/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ bí mật Nhà nước và công tác văn thư, lưu trữ cho toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Ban Nội chính Trung ương. Vụ Địa phương 2 và Địa phương 3 dự qua điểm cầu trực tuyến tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và danh mục bí mật Nhà nước của Đảng. Tiếp đó, đồng chí Đinh Hữu Long, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng truyền đạt một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ của Đảng.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước rất quan trọng của các cấp, ngành nói chung và cán bộ công chức Ban Nội chính Trung ương nói riêng; việc triển khai Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước nhằm ngăn chặn âm mưu, hoạt động thu thập bí mật Nhà nước của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay. 
 
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trình bày chuyên đề tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trình bày chuyên đề tại Hội nghị
    Về công tác văn thư, lưu trữ của Đảng đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý, tài liệu lưu trữ của Đảng nói chung và của Ban Nội chính Trung ương nói riêng được hình thành trong quá trình hoạt động, là tài sản có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử được lựa chọn để lưu trữ. Hồ sơ chính là bằng chứng về kết quả của hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Ban Nội chính Trung ương cần làm tốt việc lập hồ sơ để phục vụ cho công tác hàng ngày và nghiên cứu lâu dài về sau… Đồng chí đề nghị, mỗi cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương nghiêm túc học tập, tiếp thu đầy đủ kiến thức của giảng viên hướng dẫn để áp dụng được trong thực tế công việc của mình nhằm thực hiện tốt việc giao nộp hồ sơ vào kho lưu trữ của cơ quan theo đúng quy định.
 
Đồng chí Đinh Hữu Long, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng trình bày chuyên đề tại Hội nghị
Đồng chí Đinh Hữu Long, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng trình bày chuyên đề tại Hội nghị
Đặng Phước
 
.