Nam Định: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 18/10/2021, 09:13 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2021, Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, các ngành trong khối nội chính, các huyện ủy, thành ủy triển khai tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chỉ đạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan trong khối nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Nam Định; thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng báo cáo chuyên đề “Thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”; chỉ đạo xử lý các vụ việc theo kiến nghị của Đoàn công tác số 2 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 điều dưỡng Khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định, để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 điều dưỡng Khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định, để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục thực hiện Đề án số 861 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021; kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng trong doanh nghiệp Nhà nước”; triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật phòng, chống tham nhũng” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.
 
    UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tổng kết việc thực hiện Chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
    Cấp ủy, chính quyền xây dựng quy chế làm việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ; ban hành các văn bản về tiêu chuẩn, định mức để có cơ sở xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong thu chi tài chính, sử dụng ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, mua sắm công; đăng tải các quy định, quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc hành chính trên cổng thông tin điện tử các sở, ngành; chuẩn hóa các quy trình, thủ tục, hồ sơ niêm yết công khai, minh bạch các công việc có liên quan để người dân và doanh nghiệp biết; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền quản lý, giải quyết của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính để tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên tất cả các lĩnh vực; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành, hướng đến nền hành chính điện tử.
 
    Thực hiện chương trình giám sát năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng, Trực Ninh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đói với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp mình, ngành mình.
 
    Toàn ngành Thanh tra đã và đang triển khai 245 cuộc, đã phát hiện sai phạm số tiền 27 tỷ 487 triệu đồng; đã xử lý thu hồi 6 tỷ 904 triệu đồng, xử phạt hành chính 1 tỷ 877 triệu đồng. Qua thanh tra đã kiến nghị các đơn vị được thanh tra chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác tiếp công dân; tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch theo quy định về phòng, chống tham nhũng…
 
    Trong 9 tháng qua, các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật tập trung khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 17 vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế, chức vụ; trong đó, đã xét xử 13 vụ, đang điều tra, truy tố 04 vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với 02 vụ án phức tạp, nghiêm trọng, dư luận quan tâm, gồm: Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định và vụ án “Tham ô tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh.
Cù Tất Dũng
.