Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân

Thứ Ba, 11/02/2020, 14:10 [GMT+7]
    Ngày 10/02/2020, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi kiểm tra công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.
 
    Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2020. 
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tại buổi làm việc
    Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương, chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ cơ bản, đồng thời nêu bật những nội dung cụ thể cần tập trung thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân 6 tháng đầu năm 2020 cần tập trung nhiệm vụ phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
    Khẩn trương rà soát tổ chức bộ máy, tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng các cấp trong Công an nhân dân. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy để trình Ban Bí thư ký, ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương với ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát; khắc phục những khoảng trống, tránh trùng lặp trong công tác kiểm tra, giám sát và bảo đảm thực hiện kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền theo quy định của Đảng…
                                                                                        Linh Chi 
                                                                                     (Bộ Công an)
.