Quảng Bình: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Thứ Hai, 10/02/2020, 08:27 [GMT+7]
    Ngày 05/02/2020, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra về triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Hải Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Công Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Phan Thanh Cường - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy. 
 
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát đã được Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành đúng kế hoạch đề ra, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện toàn diện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do điều lệ Đảng quy định và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao. Đơn thư tố cáo, phản ánh đối với tổ chức Đảng và đảng viên được giải quyết kịp thời, đúng quy định.
 
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc
    Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xử lý kiên quyết, kịp thời và nghiêm túc một số vụ việc nổi lên như ở Đảng ủy xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh; Ban Dân tộc tỉnh; Đảng ủy xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch; Ban Quản lý Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới. 
 
    Đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy, năm 2019, đã chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo; công tác đấu tranh PCTN và theo dõi việc thụ lý, giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng đối với các vụ án thuộc diện Thường trực cấp ủy chỉ đạo giải quyết theo quy định tại Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị. Đã chủ trì cùng với các cơ quan tố tụng tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy giải quyết xong 03 vụ án (02 vụ tham nhũng, 01 vụ bị cáo là đồng bào dân tộc thiểu số), bổ sung 08 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo giải quyết. 
 
    Tham mưu và phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đã tham mưu chỉ đạo sơ kết, tổng kết, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong lĩnh vực nội chính và PCTN. 
 
    Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; cơ quan thường trực giúp Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11/QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. 
 
    Làm tốt việc tham gia thẩm định về công tác cán bộ theo phân cấp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.
 
    Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy  đạt được trong năm 2019. Đồng chí khẳng định: Những kết quả của Ban Nội chính Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy đã góp phần giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
 
    Về nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí nhấn mạnh: Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác nội chính cần triển khai kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là hai cơ quan cần phải nỗ lực và quyết tâm cao để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. 
 
    Đồng chí yêu cầu: “Đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phải bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để chủ động, tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện có chất lượng kế hoạch kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn; tăng cường và mở rộng giám sát, chủ động nắm chắc tình hình để kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra tổ chức Đảng có vấn đề phức tạp, mới nảy sinh, dễ xảy ra vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu kịp thời, chính xác trong công tác thẩm định nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp; tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm, kịp thời, triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện vi phạm về tư cách đại biểu, vi phạm nguyên tắc, thủ tục bầu cử để thẩm tra, xem xét, kết luận.  
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi kích động gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Chủ động các phương án, kế hoạch giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, nhất là Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng chống đối chính trị, cực đoan lợi dụng tình hình để kích động gây rối an ninh trật tự; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận.
 
    Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện Quy định số 11/QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.
 
    Tăng cường hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ việc, vụ án tham nhũng. Kiên quyết chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế”. 
Nguyễn Công Bằng
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.