Sơn La: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Ba, 11/02/2020, 05:22 [GMT+7]
    Năm 2019, Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác thuốc quốc phòng, an ninh ngoại, đối ngoại và phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với luận điệu tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2020; Chỉ thị về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới năm 2020; Chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2020; Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch về thực hiện Kết luận số 57 KL/TW ngày 16-09-2014 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW ngày 05-09-2014 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 30-10-2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đón tết Nguyên đán năm 2020 gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Sơn La
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Sơn La
    Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới năm 2019. Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán năm 2020. Chỉ đạo xây dựng các dự thảo văn bản triển khai thực hiện công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh. 
 
    Các huyện uỷ, thành ủy tổ chức quán triệt triển khai và ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2020; Chỉ thị về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới năm 2020; Chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2020. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, văn hoá của địa phương đặc biệt dịp tết nguyên Đán 2020. Thực hiện việc tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án "Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự giai đoạn 2015 - 2020" . Tăng cường chỉ đạo nắm tình hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Thực hiện việc tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. 
                                                                                              Lê Hiếu
.