Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm - hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức đã nghỉ hưu

Thứ Năm, 02/01/2020, 18:02 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết, theo quy định mới của pháp luật việc xử lý đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu được quy định như thế nào?
 
    Trả lời: Ngày 25/11/2019, với 88,2% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức được thông qua.
 
    Cụ thể, Luật này sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 84 của Luật Cán bộ, công chức như sau: Việc xử lý đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu được quy định: (a) Mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật; (b) Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật.
 
Các đại biểu nhấn nút thông qua luật tại hội trường. (Ảnh minh họa)
Các đại biểu nhấn nút thông qua luật tại hội trường. (Ảnh minh họa)
    Như vậy, Luật khẳng định sẽ xử lý mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.
 
    Nếu sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì phải chịu một trong những hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm. Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm chính là một hình thức xử lý kỷ luật mới được đưa vào Luật. Có thể thấy, quy định này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn bởi trên thực tế trong thời gian công tác, cán bộ, công chức chưa bị phát hiện và xử lý. Đến khi nghỉ hưu mới phát hiện nhưng chưa có quy định nên rất khó để xử lý. Như vậy, chính thức hết thời thôi việc, nghỉ hưu được coi là “hạ cánh an toàn” đối với một bộ phận cán bộ, công chức. 
 
    Đồng thời, quy định này cũng thống nhất với quy định về xử lý cán bộ, công chức là Đảng viên được nêu tại Khoản 2, Điều 1, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị và Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành.
 
    Các quy định mới của Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. 
Thu Hà
.