Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu: Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Thứ Ba, 11/02/2020, 13:28 [GMT+7]
    Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương xử lý một số vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; trong đó có vụ án “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sìn Hồ; kết luận thanh tra của UBND tỉnh  đối với thanh tra tại Sở Y tế; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Cường, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại buổi Tọa đàm “Nhận diện, đánh giá, dự báo và giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự” do Ban Nội chính Trung ương tổ chức
Đồng chí Nguyễn Trọng Cường, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại buổi Tọa đàm “Nhận diện, đánh giá, dự báo và giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự” do Ban Nội chính Trung ương tổ chức
    Nghiên cứu, đề xuất Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 06 vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh và một số đơn thư khiếu nại liên quan đến cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý: Vụ việc chuyển đổi mô hình Chợ trung tâm thành phố; vụ việc khiếu kiện về hợp đồng lao động của 29 người lao động công tác tại các đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Nậm Nhùn; vụ việc khiếu kiện liên quan đến một số cán bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh; vụ việc các hộ dân Nông trường Tam Đường khiếu kiện về việc phải nộp tiền sử dụng đất.
 
    Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất nội dung kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2019; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 95-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư tại Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Nhùn, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh…
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện 02 cuộc kiểm tra theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 05 tổ chức đảng tại các huyện Mường Tè, Than Uyên và Tòa án nhân dân tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW; kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường và Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; nắm tình hình công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tại các huyện Sìn Hồ, Mường Tè, Tân Uyên, Than Uyên; tham gia cùng Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương tại một số cơ quan tố tụng của tỉnh.
 
    Tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm đối với 17 trường hợp cán bộ công tác tại các cơ quan nội chính cấp tỉnh và cấp huyện; tham gia ý kiến đối với 03 dự thảo kế hoạch, quy định, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương; 05 kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các quy định, quyết định của UBND tỉnh; các quy định, quy chế, chương trình phối hợp của các ngành trong tỉnh.
 
    Trong năm 2019, tiếp nhận, xử lý 79 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến và đơn do công dân gửi trực tiếp tới Ban Nội chính Tỉnh ủy; ban hành 55 văn bản đôn đốc, thông báo kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia các buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh theo lịch tiếp công dân; phối hợp với Ban Tiếp công dân của tỉnh xử lý thông tin, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. 
Cù  Tất Dũng
.