Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau tham mưu, đề xuất đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng

Thứ Năm, 06/02/2020, 15:50 [GMT+7]
    Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 14-QĐ/TU ngày 18/6/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 03/5/2019 về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí”. 
 
Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại UBND xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, ngày 06/11/2018
Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại UBND xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, ngày 06/11/2018
    Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành Quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Việc tham mưu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng báo cáo lĩnh vực Quốc phòng, an ninh, nội chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2015-2020, đề ra định hướng lớn giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, để phục vụ việc chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội XVI của tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Hằng quý, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng báo cáo giao ban với các cơ quan Tư pháp để rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án, trao đổi, thống nhất quan điểm giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án tồn đọng, kéo dài, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và các vụ án tham nhũng, trình Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn. Qua kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế để các đơn vị chấn chỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện và yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tiến hành kiểm tra làm rõ 04 nội dung có dấu hiệu vi phạm tại Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.
 
    Tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019. Qua rà soát, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, Thông báo kiểm toán của nhà nước; tổ chức kiểm tra, xác nhận thức tế, xử lý theo quy định đối với quá trình thi công từ khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tại gói thầu số 17 thuộc dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh. trú bão cho tàu cá, kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh theo Kiến nghị tại An báo số 313/TB-KH V ngày 28/6/2019 của Kiểm toán Nhà nước khu vực V về kết quả kiểm toán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau.
 
    Tham mưu, đề xuất chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết 17 vụ án, đến nay đã giải quyết dứt điểm 07 vụ án, đã xét sơ thẩm, án có kháng cáo 03 vụ; các vụ còn lại đang được các cơ quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết.
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp liên ngành cho ý kiến xử lý 01 vụ án; chủ trì họp liên ngành cho ý kiến xử lý 03 vụ án, 03 vụ việc. Đề  nghị các cấp ủy chỉ đạo chuyển hồ sơ 03 vụ việc sai phạm sang Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền. Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng luôn được các cơ quan chức năng phối hợp với nhau để đề ra các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng đạt hiệu quả nhất. Trong năm, trong số các vụ án tham nhũng các cơ quan đang thụ lý, số tài sản đã thu hồi được 6.287.531.860 đồng/27.730.904.859 đồng, đạt tỷ lệ 22,67%.
                                                                                     Hoàng Kiếm
.