Ban Nội chính Trung ương: Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Ba, 31/12/2019, 17:05 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị

 Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Hoàng Kiếm, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam
Đồng chí Trần Hoàng Kiếm, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương
Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án
Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án
Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính
Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính
Đồng chí Phong, Trưởng Ban 2 kiêm phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Trần Đức Phong, Trưởng Ban 2 kiêm phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Nguyễn Uyên Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật
Đồng chí Nguyễn Uyên Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp
Đồng chí Trương Hồng Hải, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nội chính
Đồng chí Trương Hồng Hải, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nội chính 
Đồng chí Nguyễn Tường Thuật, Chánh Văn phòng Ban
Đồng chí Nguyễn Tường Thuật, Chánh Văn phòng Ban

 Đặng Phước

.