Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 17 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 15/01/2020, 21:19 [GMT+7]
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại Phiên họp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu tại Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trình bày Báo cáo tại Phiên họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trình bày Báo cáo tại Phiên họp

 Các đại biểu tham dự Phiên họp

 Thu Huyền

.