Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học về Đề tài khoa học cấp tỉnh

Thứ Ba, 11/02/2020, 13:51 [GMT+7]
    Ngày 11/02/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học về Đề tài khoa học cấp tỉnh: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới. 
 
    Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài khoa học chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Hội đồng Khoa học tỉnh và Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh, đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và một số khách mời là các đồng chí có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu của Đề tài. 
 
Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình, Chủ nhiệm Đề tài đặt vấn đề Hội thảo
Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình, Chủ nhiệm Đề tài đặt vấn đề Hội thảo
    Đề tài khoa học: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới được triển khai từ đầu năm 2019 theo phê duyệt của UBND tỉnh Quảng Bình. Mục tiêu của Đề tài là trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng, tìm ra nguyên nhân để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần giữ vững an ninh chính trị, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Với mục tiêu đó, Đề tài đã tập trung giải quyết một số vấn đề sau:
 
    (1) Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh.
 
    (2) Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Bình trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2018; phân tích nguyên nhân kết quả và những tồn tại, hạn chế của công tác phòng chống tham nhũng để đề ra giải pháp giải quyết cụ thể nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế.
 
    Sau thời gian triển khai, Ban Chủ nhiệm Đề tài và các thành viên nghiên cứu đã hoàn tất tất cả các nội dung nghiên cứu, được  Hội đồng Khoa học tỉnh và Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh đánh giá cao.
 
Đại diện Hội đồng khoa học tỉnh phát biểu ý kiến
Đại diện Hội đồng khoa học tỉnh phát biểu ý kiến
    Hội thảo đã có 05 tham luận được trình bày bao gồm: Dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới, những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của Thạc sĩ Cấn Đức Quyết, Vụ trưởng thuộc Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương; Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình của Thạc sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Tham nhũng - Biến tướng, cách tiếp cận và giải pháp phòng ngừa của Thạc sĩ, Trung tá Trần Sỹ Nghệ, Đội trưởng - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong phòng, chống tham nhũng ở tỉnh Quảng Bình của Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Một số cảm nhận về thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng và kiến nghị giải pháp hoàn thiện của Thạc sĩ Huỳnh Duy Phúc, Trưởng phòng Tổng hợp - Ban Nội chính Tỉnh ủy Đà Nẵng và nhiều ý kiến tham gia trực tiếp tại Hội thảo nhằm tập trung làm rõ những vấn đề mang tính khoa học, pháp lý và thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài khoa học đánh giá cao chất lượng Hội thảo, cám ơn các ý kiến tham luận rất chất lượng và tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí đề nghị Ban Chủ nhiệm và các thành viên Tổ nghiên cứu Đề tài nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến tham luận tại Hội thảo để sớm hoàn thiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng Đề tài nghiên cứu khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn này.
PV
.