Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Sáu, 14/02/2020, 14:07 [GMT+7]
    Ngày 13/2, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
    Phát biểu khai mạc, đồng chí Sơn Minh Thắn, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ: Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua nghe phổ biến, thảo luận các chuyên đề, tình huống, góp phần để công tác chuẩn bị đại hội được tiến hành chu đáo, đảm bảo sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Hội nghị đã nghe các báo cáo viên phổ biến các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Kế hoạch số 161-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 và hệ thống văn bản tham khảo phục vụ đại hội chi bộ; Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 3989-QĐ/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ chi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                                                                                               Hiền Hòa
.