Sơn La: Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Năm, 13/02/2020, 16:09 [GMT+7]
    Tháng 01/2020, cấp ủy chỉ đạo các ngành, đơn vị tỉnh Sơn La tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản của Trung ương, của tỉnh nhất là các văn bản luật và văn bản liên quan đến công tác tư pháp và cải cách tư pháp theo quy định.
 
    Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Sở Tư pháp tỉnh đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 quyết định, 09 kế hoạch, 03 báo cáo để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp tại địa phương; tiếp nhận và thẩm định 06 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 
 
Ngành Tòa án tỉnh Sơn la thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp
Ngành Tòa án tỉnh Sơn la thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp
    Ngành công an tiếp nhận, xử lý 113 tố giác, tin báo về tội phạm; thụ lý, điều tra 375 vụ/534 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng luật và quy định. Ngành Tòa án đã tổ chức tốt công tác xét xử, các vụ án đều được đưa ra giải quyết khẩn trương, kịp thời, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp; trong tháng, đã thụ lý 545 vụ việc, đã giải quyết 164 vụ việc. 
 
    Các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện tốt giải quyết việc thi hành án, các chấp hành viên đã tăng cường đôn đốc xác minh, phân loại án, tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành án. Trong tháng 01/2020 thụ lý 445 việc tương ứng với số tiền 7 tỷ 437 triệu đồng.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và cấp ủy các cơ quan tư pháp thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới.
 
    Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các báo cáo trong lĩnh vực tư pháp; tổ chức giám sát đối với các cơ quan tư pháp, qua giám sát đã chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, kịp thời kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc và đề nghị các cơ quan tư pháp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, chính sách Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp và dự kỳ họp của hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.
                                                                                                       P.V
.