Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ: Tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng

Thứ Tư, 12/02/2020, 15:05 [GMT+7]
    Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành 03 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về tăng cường công tác phát hiện, xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt”; Quy định số 10-QĐ/TU của Tỉnh ủy về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện, thành, thị ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải các tư pháp; Quy chế tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Đồng chí Phạm Xuân Khai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện giải pháp phòng ngừa, kiểm soát quyền hạn nhằm phòng, chống tham nhũng tại Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ
Đồng chí Phạm Xuân Khai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện giải pháp phòng ngừa, kiểm soát quyền hạn nhằm phòng, chống tham nhũng tại Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ
    Chủ trì, phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 01 cuộc kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với cấp ủy 03 đơn vị. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai 02 cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát quyền hạn nhằm phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đói với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Thủy, Cẩm Khê và Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; kiểm tra đối  với cấp ủy Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, và Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án một số huyện: Lâm Thao, Thanh Ba, thành phố Việt Trì về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
    Xây dựng và ban hành 09 lượt văn bản hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành, thị ủy, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy; về chế độ thông tin, báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; về tình hình các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
    Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm, có hiệu quả 08 vụ án về tham nhũng; trong đó, có 01 vụ án diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo giai đoạn 2 vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vị chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đối với bị cáo Đặng Anh Tuấn, nguyên Chánh Thanh tra - Bộ Thông tin và Truyền thông; 02 vụ án diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, gồm: Vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND thành phố Việt Trì và vụ án  “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND huyện Thanh Thủy. Đưa ra truy tố, xét xử 05 vụ án do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu chỉ đạo, đôn đốc giải quyết: 03 vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, xảy ra tại Trường Cao đẳng Nông lâm Phú Thọ và xảy ra tại Công ty Bảo Việt Phú Thọ; vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Thu Cúc, huyện Thanh Sơn; vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm giả hồ sơ, tài liệu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” để hưởng lợi 386 triệu đồng xảy ra tại xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba.
 
    Tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp, các huyện, thành, thị ủy, các cơ quan nội chính nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình để phát hiệu, xử lý tham nhũng trong các lĩnh vực nhạy cảm, các vụ việc nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý lót tay, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Cù Tất Dũng
.