Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Triển khai công tác nội chính năm 2020

Thứ Năm, 13/02/2020, 16:27 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí: Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Ngô Văn Trọng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
    Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp, nổi cộm; công tác đảm bảo an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, xét xử các loại án... đạt nhiều kết quả.
 
    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh; là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... vì thế cần chú trọng làm tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; trong đó, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020; thực hiện hiệu quả chỉ thị, kế hoạch, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử; tăng cường thanh tra, giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...
                                                                                             P.V
.