Bình Thuận: Kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023

Thứ Tư, 13/03/2024, 15:00 [GMT+7]
    Năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Bình Thuận được cấp ủy các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. So với năm 2022, tình hình khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm. Số công dân đăng ký tiếp dân giảm về số lượt, số người và cả tiếp đông người (trong đó: giảm 410 lượt, giảm 471 người; tiếp đông người giảm 08 lượt và 65 người); những trường hợp khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài tiếp tục được các cấp, các ngành chức năng tập trung giải quyết, góp phần ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra tỉnh Bình Thuận năm 2023
Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra tỉnh Bình Thuận năm 2023
    Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài. Công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 11-QĐi//TW, đã tiếp 432 cuộc/483 lượt người; trong đó, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp định kỳ 10 cuộc/18 lượt người và 01 cuộc đối thoại với nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc (420 người)…
 
    Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương cũng đã tập trung xử lý và giải quyết đơn, thư theo quy định pháp luật. Qua đó, khôi phục quyền lợi hợp pháp của một số trường hợp; phát hiện những sai phạm qua giải quyết đơn tố cáo để xử lý theo quy định; tập trung kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài…
 
    Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Bình Thuận cần rà soát, bổ sung, xây dựng quy định, quy chế liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xác định công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền và của cấp trên giao đúng tiến độ, thời gian quy định. Bên cạnh đó, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường...
 
    Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nhằm kịp thời phát hiện những sai sót trong việc triển khai thực hiện. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Quỳnh Trang
.