Thái Bình: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp Phiên thứ 7

Thứ Hai, 04/03/2024, 04:16 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Phiên họp thứ 7 để thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh từ sau Phiên họp thứ 6; quán triệt một số nội dung Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Phiên họp. 
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Từ sau Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo tỉnh đến nay, trên địa bàn tỉnh không phát sinh vụ án, vụ việc liên quan tham nhũng, tiêu cực có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo ban hành kịp thời Chương trình công tác năm 2024 bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện kịp thời, bảo đảm đúng quy định.
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh khẳng định: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Thái Bình thời gian qua tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các cơ quan, đơn vị và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân công. Các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đều được các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo theo đúng quy định của pháp luật. 
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao vai trò của Ban Chỉ đạo tỉnh, vai trò cá nhân thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trên từng lĩnh vực phụ trách để thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp, thông tin báo cáo cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
 
    Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền nhằm hoàn thiện đầy đủ cơ chế, chính sách, quy định của tỉnh; chú trọng ban hành đầy đủ các quy định, quy chế, quy trình và các quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung khắc phục hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: Đất đai, môi trường, quản lý tài sản công, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản… 
 
    Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra công vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; chú trọng chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn đọng. Cấp ủy các cấp chủ động rà soát, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề còn tiềm ẩn phức tạp và những vấn đề còn tồn đọng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 
 
    Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền theo hướng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung và đối tượng cụ thể nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa và hiệu quả tốt. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
 
    Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về kiểm soát quyền lực. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Lê Sơn
.