Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên

Chủ Nhật, 10/03/2024, 11:16 [GMT+7]
    Ngày 10/3, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 2 đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định, triển khai Kế hoạch kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, các thành viên đại diện các cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và Ban Nội chính Trung ương.
 
    Về phía tỉnh Phú Yên có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra; Kế hoạch, thời gian kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 2 phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 2 phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng chí yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tập trung kiểm tra các nội dung theo Kế hoạch; bảo đảm công tâm, khách quan, chặt chẽ trong quá trình kiểm tra. Thông qua kiểm tra, để tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt hơn các nội dung công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra
    Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra và thống nhất cao với Kế hoạch kiểm tra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra, thực hiện trung thực, đầy đủ các nội dung được kiểm tra.                                                                                                                                                                             
Thu Huyền
.