Ban Nội chính Trung ương: Gặp mặt cán bộ hưu trí qua các thời kỳ

Thứ Năm, 25/01/2024, 14:17 [GMT+7]
Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC phát biểu tại buổi gặp mặt
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC phát biểu tại buổi gặp mặt

 Các đồng chí hưu trí phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Vuc Tiến Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Vũ Tiến Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trịnh Vinh Thịnh, nguyên Hàm Vụ trưởng, Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ liên lạc cán bộ hưu trí
Đồng chí Trịnh Vinh Thịnh, nguyên Hàm Vụ trưởng, Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ liên lạc cán bộ hưu trí
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chúc mừng cán bộ hưu trí có tuổi đời cao
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chúc mừng cán bộ hưu trí có tuổi đời cao
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trao quà hỗ trợ Quỹ hoạt động của Tổ hưu trí
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trao quà hỗ trợ Quỹ hoạt động của Tổ hưu trí
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ hưu trí
Các đồng chí Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ hưu trí
Các đồng chí Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu
Các đồng chí Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu
Các đồng chí Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương mừng thọ cán bộ hưu trí có tuổi đời cao
Các đồng chí Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương mừng thọ cán bộ hưu trí có tuổi đời cao

 Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt

 Đặng Phước

.