Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị Góp ý dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng

Thứ Bảy, 09/03/2024, 11:45 [GMT+7]
    Sáng 9/3, tại tỉnh Bình Định, Ban Tổ chức Trung ương (cơ quan Thường trực của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV) tổ chức Hội nghị các địa phương vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung để lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) và dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.
 
    Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV chủ trì Hội nghị; tham dự có các thành viên của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy 14 tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: “Việc chuẩn bị các Văn kiện Đại hội XIV phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, có đổi mới trong cách làm, phải bảo đảm thực sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn đổi mới của đất nước”, Hội nghị sẽ tập trung góp ý đối với Dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) và Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025). Đây là những công việc hết sức quan trọng, đòi hỏi phải tiến hành bài bản, thận trọng, nhưng cũng rất khẩn trương để kịp hoàn thiện, trình Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII vào tháng 5/2024.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV phát biểu tại Hội nghị
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về một số vấn đề lớn, về kết cấu, bố cục của Đề cương Báo cáo. Về nội dung của dự thảo Đề cương Báo cáo cần tập trung cho ý kiến sâu về: (1) Bối cảnh trong nước và quốc tế trong phần mở đầu; (2) Đánh giá kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng theo Văn kiện Đại hội XIII. (3) Những kết quả nổi bật, đột phá cần nhấn mạnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của nhiệm kỳ trong phần đánh giá chung. (4) Bài học kinh nghiệm trong dự thảo Đề cương Báo cáo đã đầy đủ và sát với thực tiễn công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ này chưa?. (5) Những thách thức, vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. (6) Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới. (7) Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá.
 
Các đồng chí dự Hội nghị
Các đồng chí dự Hội nghị
    Ngoài những nội dung trên, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng yêu cầu các đại biểu từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng của địa phương, cho ý kiến về những vấn đề ở tầm quan điểm, chủ trương, chính sách lớn để góp phần hoàn thiện Đề cương Báo cáo và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thời gian tới.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu và lãnh đạo 14 tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đã góp ý nhiều nội dung trong dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng. Các ý kiến phát biểu, đóng góp được tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện các dự thảo Đề cương Báo cáo trình Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV.
Thu Huyền
.