Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh

Thứ Hai, 04/03/2024, 04:14 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức họp Phiên thứ 7 để đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và nhiệm vụ tâm năm 2024.   
 
    Theo báo cáo, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng trong tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra của Ban Chỉ đạo và các Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã ban hành 76 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức kiểm tra 07 cuộc đối với cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đối với cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Trong năm, đã tiếp nhận 17 đơn tố cáo, phản ánh (trong đó có 13 đơn tố cáo không ký tên, không ghi họ tên, địa chỉ…), đã chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Chưa có thông tin, phản ánh vụ việc, hành vi có dấu hiệu về tham nhũng, tiêu cực qua đường dây nóng của Ban Chỉ đạo.
 
    Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực được Ban Chỉ đạo quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 72 tổ chức và 183 đảng viên việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Kết luận 72 tổ chức đảng và 176 đảng viên có khuyết điểm vi phạm; thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng, 48 đảng viên (trong đó, khai trừ Đảng 08 đảng viên vi phạm “Tham ô tài sản”); đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. 
 
    Ngành Thanh tra tiến hành thanh tra 48 cuộc tại 83 đơn vị, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận quan tâm, như: Mua sắm thiết bị giáo dục, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách... Qua thanh tra, đã ban hành kết luận 28 cuộc, kiến nghị thu hồi số tiền trên 24 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 23 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 08 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm 27 cá nhân và 01 tổ chức, kiểm điểm rút kinh nghiệm 50 cá nhân và 02 tổ chức; kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra xác minh làm rõ 01 vụ việc có dấu hiệu sai phạm. 
 
    Cơ quan điều tra thụ lý 08 vụ có dấu hiệu tội phạm; đã khởi tố 07 vụ/16 bị can phạm tội “Tham ô tài sản” và “Giả mạo trong công tác”; trong đó, truy tố 05 vụ/12 bị can; xét xử 04 vụ/10 bị can; còn 02 vụ/04 bị can đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ; tài sản tham ô đã được thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 1.9 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo 04 vụ, đã xét xử xong 02 vụ và đưa ra khỏi danh sách theo dõi, chỉ đạo.
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, nhất là các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. 
 
    Các cơ quan tố tụng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý vụ án, vụ việc; chỉ đạo tăng cường đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, giám định, định giá tài sản, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra; trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định. 
 
    Tiếp tục phát huy tốt vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 
 
    Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác của Ban; phát huy tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; nhất là trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và các kết luận Phiên họp Ban Chỉ đao, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, đồng bộ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
                                             Lê Thị Thùy
                                           (Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh)
.