Hòa Bình: Đẩy mạnh thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 23/09/2022, 10:23 [GMT+7]
    Trong những năm qua, thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp các cấp ủy, các cơ quan nội chính, tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực...; đã chủ động quan tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW; chú trọng triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kết luận số 84-KL/TW. 
 
    Cụ thể, trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc, cấp ủy cơ quan tư pháp đã phối họp chỉ đạo thực hiện tốt việc phối hợp liên ngành giữa Tòa án nhân dân hai cấp với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra cùng cấp từ giai đoạn điều tra, khởi tố đến giai đoạn xét xử, đảm bảo việc thu thập, đánh giá chứng cứ đầy đủ, khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật trong các vụ án hình sự. Đối với các vụ việc dân sự, hành chính, các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường phối hợp trong công tác lập hồ sơ vụ án, đánh giá tài liệu nhằm đưa ra phán quyết công bằng, khách quan giữa các bên đương sự; phối hợp trong tổ chức và tham gia phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; việc trả hồ sơ điều tra bồ sung được thực hiện đúng quy định pháp luật. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt việc phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm; trả lời kiên nghị của Viện kiêm sát nhân dân đối với các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân; trả lời các văn bản trao đổi nghiệp vụ của các cơ quan hữu quan.
 
Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hòa Bình kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Lạc Thủy
Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hòa Bình kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Lạc Thủy
    Cùng với đó, các cơ quan điều tra thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp và các cơ quan có liên quan trong công tác điều tra, truy tố, xét xử. Các cơ quan nội chính, tư pháp và cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp, kịp thời xử lý, giải quyết một số vụ án phức tạp, nghiêm trọng. Viện kiêm sát nhân dân tỉnh đã phôi hợp với Tòa án nhân dân tỉnh tố chức 257 phiên tòa rút kinh nghiệm; ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trích xuất, công bo tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh khi xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng xét hỏi, luận tội, tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, bảo đảm việc buộc tội có căn cứ vững chắc, không đê oan sai, bỏ lọt tội phạm.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết xét xử kịp thời, không để án quá hạn luật định. Việc thực hiện tranh tụng tại phiên tòa ngày càng được chú trọng, nâng cao. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa luôn đảm bảo cho những người tham gia tố tụng được trình bày, cung cấp chứng cứ, tài liệu, phát biểu ý kiến về đánh giá chứng cứ, tình tiết của vụ án. Thẩm phán xét xử căn cứ vào kết quả tranh tụng các bên và trên cơ sở xem xét toàn diện, khách quan các chứng cứ, tài liệu của vụ án đế đưa ra phán quyết khách quan, công bằng, đúng pháp luật. Công tác tô chức phiên tòa rút kinh nghiệm: Tòa án nhân dân hai câp đã tô chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, hàng năm mồi thâm phán đêu đăng ký ít nhất 01 phiên tòa rút kinh nghiệm. Việc tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm sau phiên tòa được thực hiện nghiêm túc.
Bên cạnh đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp luôn được các cơ quan tư pháp quan tâm, trú trọng, đầu tư. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, bố trí sử dụng, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự theo quy định của pháp luật và của ngành. Ngoài việc thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo Ke hoạch của Viện Kiểm sát nhân dân tôi cao, Tòa án nhân dân tôi cao luôn chú trọng đây mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tại chồ, gắn liền với thực tiễn, qua đó nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ.
 
    Trong 02 năm qua, Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện 08 cuộc giám sát chuyên đề đối với hoạt động của các cơ quan Tư pháp, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lựa chọn nội dung và tiến hành giám sát theo đúng quy định. Giai đoạn 2020 - 2022, ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổ chức giám sát 726 cuộc, 356 văn bản kiến nghị; Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện ký kết các quy chế phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành trong tỉnh; tham gia Hội đồng xét đặc xá cho phạm nhân do Trại tạm giam của Công an tỉnh quản lý theo Quyết định của Chủ tịch nước.  Thường xuyên phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự và tổ chức thi hành án tại các cơ quan tiến hành tố tụng. Định kỳ hăng năm, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh duy trì thường xuyên công tác kiêm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam do Công an tỉnh quản lý, từ năm 2020 đên tháng 7/2022 đã phối hợp với Viện kiêm sát nhân dân tiên hành kiêm sát 17 lần.
 
    Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vụ án, vụ việc trên địa bàn tỉnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên giao; chất lượng giải quyết án được nâng cao, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ án bị trả để điều tra bồ sung; án bị hủy, sửa hoặc kéo dài thời gian giải quyết do nguyên nhân chủ quan; tỷ lệ hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính đươc nâng cao; các nguyên tắc giải quyết, xử lý đảm bảo quyên, lợi ích hợp pháp của người tham gia tô tụng. Chất lượng công tác tô chức, bộ máy cán bộ và đâu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp được quan tâm thường xuyên, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới.
Đoàn Cần
.