Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Kon Tum

Thứ Hai, 19/09/2022, 18:48 [GMT+7]
    Chiều 19/9/2022, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
    Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí thuộc: Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an và Tòa án cấp cao tại Hà Nội.
 
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Kon Tum về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số cơ quan thuộc tỉnh.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy Kon Tum kịp thời cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan báo chí phối hợp với cơ quan liên quan tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng cao nhận thức và vận động người dân tham gia giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh (tháng 6/2022); lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ký kết các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tronng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm các kiến nghị của các Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện 04 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; khởi tố 51 vụ/82 bị can về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 301 đảng viên; xử lý kỷ luật hành chính 97 trường hợp, thu hồi hơn 1 tỷ 069 triệu đồng, hơn 55m3 gỗ; 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thi hành án xong 70 việc trên 789 triệu đồng…
 
    Tuy nhiên, công tác phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực qua công tác tự kiểm tra, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; việc triển khai thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn vướng mắc, như: Công tác kê khai và xác minh tài sản, thu nhập; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng còn chưa cao…
 
Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Kon Tum về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Kon Tum về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại buổi làm việc
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trưởng Đoàn công tác ghi nhận, chúc mừng kết quả đạt được của tỉnh Kon Tum trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua trên địa bàn tỉnh.
 
    Thời gian tới đồng chí đề nghị, đề nghị tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau: (1) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012 - 2022, gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. (2) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; chỉ đạo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội để chuyển các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, sai phạm cho cơ quan điều tra; chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực với phương châm “ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”, “Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”,... tạo sự răn đe, chuyển biến, lan tỏa. (3) Nâng cao vai trò của cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, “tham nhũng vặt”, đồng thời có cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực. (4) Tiếp tục xây dựng, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Kon Tum, gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực hiện minh bạch việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Đồng chí nhấn mạnh, đây là hoạt động thường xuyên hằng năm của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm rà soát, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm và cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.
Đặng Phước
.