Lào Cai: Nâng cao chất lượng xét xử, thực thi công lý trong ngành Tòa án, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp

Thứ Ba, 19/04/2022, 16:12 [GMT+7]
    Thời gian qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo triển khai công tác cải cách tư pháp, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Đảng và các chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về công tác cải cách tư pháp.
 
    Tòa án tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác hằng năm, xác định nội dung và tổ chức thực hiện tốt các nội dung về cải cách tư pháp; tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần phát huy vai trò của đơn vị trong cải cách tư pháp.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh chú trọng đổi mới quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý các loại đơn khởi kiện và các việc khác thuộc thẩm quyền của tòa án. Hằng năm, ngành Tòa án tỉnh đều rà soát, loại bỏ những thủ tục rườm rà, xác định rõ thời gian giải quyết của từng khâu trong quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết để nâng cao chất lượng phục vụ người dân khi có việc yêu cầu tòa án giải quyết. Quá trình bảo đảm giải quyết nhanh chóng, kết hợp hướng dẫn kiến thức pháp luật cho công dân.
 
    Đối với công tác xét xử, trong giải quyết án, trong đó có án hình sự, tòa án nhân dân 2 cấp của tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhanh chóng đưa các vụ án ra xét xử, đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm. Hình phạt mà tòa áp dụng đối với các bị cáo đều tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Các trường hợp tòa án cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đều đủ điều kiện, được xem xét, cân nhắc tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đảm bảo có căn cứ đúng quy định của pháp luật và được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Việc trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân yêu cầu điều tra bổ sung có căn cứ, đúng pháp luật.
 
    Trong giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, tòa án đã làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án, chủ động xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật và tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng hồ sơ vụ án, đánh giá chứng cứ chính xác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Năm 2021, tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Lào Cai đã thụ lý 3.757 vụ, việc, trong đó đã giải quyết 3.689 vụ, việc, đạt 98,19%, vượt xa chỉ tiêu Đảng bộ tỉnh giao (chỉ tiêu giao 90%). Các vụ, việc còn lại đều được giải quyết trong hạn luật định, không có vụ, việc tồn đọng kéo dài quá thời hạn quy định.
 
    Cùng với đó, Tòa án nhân dân 2 cấp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giải quyết án và quản lý nghiệp vụ. Các loại biểu mẫu, trình tự, thủ tục đều được công khai trên trang thông tin điện tử của ngành, giúp công dân nắm các hoạt động của tòa án và tìm kiếm các biện pháp trợ giúp về pháp lý khi tiếp cận với tòa án, tránh việc thiếu sót phải đi lại nhiều lần để củng cố hồ sơ có liên quan, hạn chế tình trạng cán bộ nhũng nhiễu người dân khi thực hiện các quyền được pháp luật quy định trước tòa án; tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý; xây dựng hệ thống tòa án chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, bảo vệ công lý, thượng tôn pháp luật.
                                                                                                   P.V
.