Hà Tĩnh: Đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Thứ Ba, 29/03/2022, 07:29 [GMT+7]
    Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và tăng cường công tác phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng... Nhờ đó, công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và có hiệu quả; ý thức tự giác trong rèn luyện, giữ gìn tư cách, đạo đức, tính gương mẫu của người cán bộ, đảng viên đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Tinh thần trách nhiệm của nhiều cán bộ, đảng viên được nâng lên, việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, của địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng đổi mới. Hầu hết cán bộ, đảng viên đã có sự chủ động tự giác rèn luyện tác phong, lề lối làm việc khoa học, nền nếp, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 
 
Một Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Một Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
    Kết quả phát hiện, xử lý kỷ luật đối với những những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Cấp ủy các cấp qua giám sát đã phát hiện 136 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 08 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 318 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm (chiếm 7,2% số đảng viên được kiểm tra); phải thi hành kỷ luật 62 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 58 đảng viên vi phạm. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 02 đảng viên, qua giải quyết, giữ nguyên hình thức kỷ luật 02 trường hợp. 
 
    Ủy ban Kiểm tra các cấp qua giám sát, phát hiện 206 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 43 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 590 đảng viên có vi phạm (chiếm 90,48% số đảng viên được kiểm tra), phải thi hành kỷ luật 38 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 32 đảng viên. Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện và cơ sở kiểm tra 695 đảng viên, trong đó có 305 cấp ủy viên các cấp; qua kiểm tra, kết luận 514 đảng viên có vi phạm (chiếm 74% số đảng viên được kiểm tra), phải thi hành kỷ luật 304 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 298 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 05 trường hợp, kết luận thay đổi hình thức kỷ luật 04, giảm hình thức kỷ luật 03, xóa bỏ hình thức kỷ luật 01. Giải quyết tố cáo 187 đảng viên,đã kết luận 185 đảng viên (không có cơ sở 67; tố sai 29; tố đúng và đúng một phần 89, đúng có vi phạm 66); qua giải quyết tố cáo đã xử lý và kiến nghị xử lý kỷ luật 22 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 21 đảng viên. 
                                                                                   Quỳnh Trang
.