Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Đại hội Hội Khoa học hành chính

Thứ Hai, 18/04/2022, 10:35 [GMT+7]
    Ngày 17/4/2022, tại Hà Nội, Hội Khoa học hành chính tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ thứ I (2016-2022), đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ 5 năm tới.
 
    Dự Đại hội có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
 
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
    Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2022, cho thấy, trong nhiệm kỳ thứ I, công tác tổ chức, bộ máy nhân sự được Ban Chấp hành Hội Khoa học hành chính xem là công tác quan trọng hàng đầu trong điều kiện hội mới thành lập. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Hội đã ban hành nhiều quyết định quan trọng liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, nhân sự và những quy định về phương thức hoạt động, lề lối làm việc của các tổ chức, cá nhân thuộc Hội.
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đại biểu dự Đại hội
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đại biểu dự Đại hội
    Một trong những thế mạnh của Hội là tổ chức giảng dạy và nghiên cứu khoa học về quản lý hành chính và chính sách công. Trong những năm qua, mặc dù lực lượng mỏng nhưng Hội đã phối hợp với các địa phương, tỉnh, thành trong toàn quốc mở 27 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, quản lý cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2027, với phương châm “Liên kết, gắn bó, trách nhiệm, sáng tạo” vì một nền hành chính vì Nhân dân phục vụ trong 5 năm tới, Hội Khoa học hành chính tập trung hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ các quy chế hoạt động của Hội và phát triển hội viên.
 
    Nhiệm kỳ tới, Hội phấn đấu thành lập thêm ít nhất 10 chi hội ở những địa phương, vùng có tiềm năng và điều kiện thuận lợi cho hoạt động phát triển khoa học hành chính; xúc tiến và thúc đẩy thành lập Hội địa phương để các Hội này sẽ tham gia Hội Khoa học hành chính với tư cách là thành viên tổ chức.
 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội
    Trong triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, Hội phấn đấu mỗi năm triển khai nghiên cứu ít nhất 2 đến 3 đề tài nghiên cứu cấp Bộ; 1 đề tài cấp nhà nước. Cùng với đó Hội cũng tích cực tham gia và các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, đánh giá hiệu quả, sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hiệp hội…
 
    Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 37 thành viên và thống nhất đổi tên Hội Khoa học hành chính Việt Nam thành Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Hiệp hội họp phiên thứ nhất để kiện toàn nhân sự. Kết quả, Ban Chấp hành Hiệp hội đã bầu TS. Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch; 2 Phó Chủ tịch gồm: TS. Phạm Trí Thức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và TS. Phạm Quang Long, Giám đốc Trung tâm Phát triển nhân lực Vustar. Ngoài ra, Ban Chấp hành Hiệp hội cũng bầu 9 Ủy viên Ban Thường vụ. 
 
Tiến sỹ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam
Tiến sỹ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam
    Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả đáng trân trọng của Hội Khoa học hành chính đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cho rằng, Hội Khoa học hành chính là một tổ chức xã hội nghề nghiệp nhưng có đặc điểm riêng và vai trò vị trí quan trọng có thể tham gia vào nhiều hoạt động tư vấn, nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội trong nhiều lĩnh vực cả khu vực công và khu vực tư. Phát huy thế mạnh này Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo Hội đã tâm huyết rồi, cần tâm huyết, trách nhiệm hơn nữa, tăng cường tính chủ động, nắm bắt thông tin, kết nối với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp để mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội, lan tỏa tạo uy tín của Hội trong đời sống xã hội. Đồng chí tin tưởng rằng, với thông điệp và định hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hội, phối hợp, liên kết chặt chẽ với các cấp, ngành, các cơ quan tổ chức, Hội sẽ gặt hái nhiều thành quả hơn nữa, đóng góp trí tuệ nhiệt huyết, trách nhiệm vào xây dựng nền hành chính quốc gia vì Nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
 
    Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ để Hội Khoa học hành chính hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình hành động cải cách hành chính của Chính phủ và 8 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2022.
Đặng Phước
.