Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai: Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2022

Thứ Ba, 19/04/2022, 06:34 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2022. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, một số đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
 
    Theo báo cáo, Quý I/2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Cải cách tư pháp theo chương trình công tác năm 2022 và Kết luận số 12-KL/BCĐ ngày 13/01/2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã tham mưu triển khai và đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, các cơ quan tư pháp và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cơ quan tư pháp thực hiện tốt quy chế phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Chất lượng điều tra, truy tố xét xử, thi hành án ngày càng được nâng lên. Các vụ án được đưa ra giải quyết, xét xử, đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp đã bắt, giữ 195 đối tượng; khởi tố mới 115 vụ, 219 bị can; kết luận chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 61 vụ/143 bị can; trích xuất, áp giải bị cáo, bảo vệ tuyệt đối an toàn tổng số 93 phiên tòa các loại.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân hai cấp xác định được 13 vụ án trọng điểm; phối hợp tổ chức 14 phiên tòa rút kinh nghiệm/28 Kiểm sát viên làm công tác giải quyết án hình sự. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp để theo dõi, quản lý chặt chẽ số vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra. (số án tạm đình chỉ tại cơ quan điều tra là 124 vụ/81 bị can; số án tạm đình chỉ tại Viện kiểm sát là 17 vụ/21 bị can).
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1.177 vụ, việc các loại (trong đó án cũ chuyển sang 573 vụ, việc; án mới thụ lý 604 vụ việc), đã giải quyết 683 vụ, việc. Tổ chức 01 Hội nghị tổng kết công tác rút kinh nghiệm công tác giải quyết án trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai; 03 phiên tòa rút kinh nghiệm. Tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021, về tổ chức phiên tòa trực tuyến; Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TATC-VKSTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến; Quyết định số 22/QĐ-TANDTC ngày 26/01/2022 của Tòa án nhân dân tối cao, về áp dụng dịch vụ công trực tuyến gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc của Tòa án nhân dân trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai; công khai 613 bản án, quyết định
 
    Cục Thi hành án dân sự hai cấp thụ lý 2.695 việc/1.358,151 tỷ đồng; Ủy thác thi hành án: 3 việc/385,7 triệu đồng; thu hồi, hủy quyết định thi hành án: 3 việc/2,627 tỷ đồng; tổng số phải thi hành: 2.689 việc/1.355,139 tỷ đồng, đã giải quyết xong: 849 việc/144,268 tỷ đồng. Số việc chuyển tháng sau: 1.840 việc/1.210, 87 tỷ đồng. Công tác theo dõi thi hành án hành chính: Tiếp nhận, giải quyết 05 việc, đã thi hành xong 01 việc; chuyển kỳ sau 04 việc.
 
    Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy căn cứ chức năng nhiệm đã chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương của Tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp; 09/09 đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện; chỉ đạo UBND cùng cấp thực hiện tốt các quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp trên địa bàn; căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tiễn địa phương hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động các cơ quan tư pháp và công tác cải cách tư pháp theo quy định.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ghi nhận những kết quả mà các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan đã thực hiện trong quý I/2022; đồng thời đồng chí chỉ đạo để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp quý II/2022, đồng chí chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác Cải cách tư pháp. Chỉ đạo các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hoặc đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; thực hiện tốt công tác rà soát và quy hoạch lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; xác định các vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo nghiêm minh, kịp thời nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; triển khai Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội khóa XV về tổ chức phiên tòa trực tuyến; Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến. Rà soát, chỉ đạo có biện pháp xử lý, giải quyết các vụ án tạm đình chỉ… Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt quy chế phối hợp với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong giải quyết án các loại án, công tác thi hành án hành chính.
Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.