Hà Nội: Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Thứ Ba, 22/03/2022, 05:39 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội; nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để đưa công tác này đi vào nền nếp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn Thủ đô.
 
Hà Nội thực hiện thường xuyên kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Hà Nội thực hiện thường xuyên kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
    Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thông qua công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, có hiệu quả; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trọng tâm là việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.
 
    Nội dung kiểm tra bao gồm công tác chỉ đạo về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị; rà soát, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 theo kế hoạch của thành phố; việc đánh giá tác động dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.
 
    Cách thức tiến hành bao gồm: Đoàn kiểm tra nghiên cứu báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được kiểm tra, yêu cầu giải trình (nếu cần thiết); đồng thời trực tiếp kiểm tra hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; công khai thủ tục hành chính; quy trình tiếp nhận hồ sơ; việc mở sổ, ghi chép sổ sách theo dõi hồ sơ, kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, thực hiện thủ tục hành chính..., công khai niêm yết địa chỉ tiếp nhận đường dây nóng, hướng dẫn phản ánh kiến nghị về quy định hành chính.
                                                                                            Hải Hà
.