Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị chuyên đề thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 Cụm thi đua số 2, khu vực Đồng bằng sông Hồng

Thứ Bảy, 09/04/2022, 09:42 [GMT+7]
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 phát biểu tại Hội nghị

 Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lưu Danh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình
Đồng chí Lưu Danh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình
Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng
Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trần Quang Nhật, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đồng chí Trần Quang Nhật, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Đồng chí Hồ Xuân Bảy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An
Đồng chí Hồ Xuân Bảy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An
Đồng chí Lê Ngọc Chiến, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa
Đồng chí Lê Ngọc Chiến, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa
Đồng chí Ngô Văn Khiển, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam
Đồng chí Ngô Văn Khiển, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam
Đồng chí Nguyễn Minh Vân, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định
Đồng chí Nguyễn Minh Vân, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định
Đồng chí Phạm Thị Liễu Lập, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình
Đồng chí Phạm Thị Liễu Lập, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình
Đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên
Đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên
Đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương
Đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương
Đồng chí Phí Minh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội
Đồng chí Phí Minh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội
Đồng chí Lương Duy Thiệu, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh
Đồng chí Lương Duy Thiệu, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh
Đồng chí Nguyễn Phương Nam, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Đồng chí Nguyễn Phương Nam, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

 Đặng Phước

.