Hội thảo quốc gia: Những vấn đề mới, đột phá trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Thứ Tư, 23/03/2022, 16:44 [GMT+7]
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
Các đồng chí chủ trì Hội thảo
Các đồng chí chủ trì Hội thảo
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu khai mạc Hội thảo
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu khai mạc Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng đại biểu dự Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng đại biểu dự Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tổng kết Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tổng kết Hội thảo
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu đề dẫn
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu đề dẫn
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trao đổi với đại biểu bên lề Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trao đổi với đại biểu bên lề Hội thảo

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

GS.TS Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học; Giảng viên cao cấp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học; Giảng viên cao cấp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS Võ Khánh Vinh, Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS Võ Khánh Vinh, Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
GS.TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
GS.TS Hoàng Thế Liên, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp
GS.TS Hoàng Thế Liên, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp
GS.TS Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên cao cấp Đại học Luật Hà Hội
GS.TS Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên cao cấp Đại học Luật Hà Hội
TS. Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội
TS. Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội
GS.TS Phan Trung Lý, Ủy viên hội đồng lý luận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
GS.TS Phan Trung Lý, Ủy viên hội đồng lý luận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
PGS. TS Lê Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội
PGS.TS Lê Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội
PGS.TS Trần Văn Độ, Chủ tịch Hội đồng ngành Luật, Quỹ Khoa học công nghệ Quốc gia, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Chánh án Tòa án quân sự Trung ương
PGS.TS Trần Văn Độ, Chủ tịch Hội đồng ngành Luật, Quỹ Khoa học công nghệ Quốc gia, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Chánh án Tòa án quân sự Trung ương
Đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
TS Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn văn hóa - xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
TS. Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn văn hóa - xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Hà Hùng Cường,
PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp
GS
TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
GS
PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, Đại học Fulbright Việt Nam
GS
Đồng chí Lê Thị Thu Ba, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
GS.TS Nguyễn Đăng Dung
GS.TS Nguyễn Đăng Dung, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Luật, Giảng viên cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Luật sư Trương Trọng Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Luật sư Trương Trọng Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

 Đặng Phước

.