Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

Thứ Ba, 19/04/2022, 08:57 [GMT+7]
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu kết luận
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu kết luận
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tưởng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tưởng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu 

 Các đại biểu dự Phiên họp

 Đặng Phước

.