Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An: Tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ Quý I/2022

Thứ Ba, 19/04/2022, 07:49 [GMT+7]
    Trong Quý I năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An đã trực tiếp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện một số nhiệm vụ chính trị được giao như: Tổ chức họp giao ban Khối nội chính tỉnh quý IV năm 2021; thành lập Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp năm 2021 và triển khai Chương trình công tác trọng tâm năm 2022; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách tư pháp năm 2022. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Xây dựng Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy; triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về phối hợp rà soát, tham mưu xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; ban hành 05 văn bản gửi các cơ quan, địa phương đôn đốc, nhắc nhở việc đẩy nhanh tiến độ đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; phối hợp, tổ chức 04 cuộc họp với các cơ quan, địa phương có liên quan rà soát tiến độ giải quyết, thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; kịp thời tham mưu báo cáo, đề xuất hướng xử lý đối với 12 vụ việc có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và các vụ việc Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động theo dõi.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An phát biểu tại Hội nghị giao ban các cơ quan Khối nội chính Tỉnh Quý I/2022
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An phát biểu tại Hội nghị giao ban các cơ quan Khối nội chính Tỉnh Quý I/2022
    Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả tiếp nhận, xử lý đơn hàng tháng và báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy tiến độ, kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc, đối thoại với 31 hộ cán bộ, đảng viên liên quan đến Công trình đường Vành đai thành phố Tân An; theo dõi kết quả giải quyết đơn, thư do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trong quý tiếp 17 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý 239 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Trong Quý II/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; công văn chỉ đạo của về công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng; báo cáo Tổng kết về công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước theo Kế hoạch số 17-KH/BCĐTW, ngày 16/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thành lập Đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số địa phương, cơ quan trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Long An... Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hiện công tác tiếp dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân của Tỉnh ủy; thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. 
 
    Thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 08/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thành lập Bộ phận công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện”; tổ chức sơ kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan; tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh các nội dung phục vụ cho Hội nghị sơ kết hòa giải đối thoại tại tòa; triển khai Kế hoạch tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp năm 2022 trên Báo Long An và Đài phát thanh và Truyền hình Long An.
Mỹ Duyên
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An)
.