Ban Nội chính Trung ương: Tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết 11-NQ/TW

Thứ Sáu, 15/04/2022, 15:30 [GMT+7]
    Sáng 15/4/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
    Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Trưởng các cơ quan bộ, ngành liên quan, Ban thường vụ các Tỉnh ủy vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, đại diện lãnh đạo: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các tổ chức chính trị- xã hội ở Trung ương, Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.
 
    Tại điểm cầu các ban, bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Trung ương có các đồng chí lãnh đạo cơ quan, cán bộ chủ chốt cấp tổng cục, cục, vụ.
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
    Tại điểm cầu các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội; các cơ quan, đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng các ban: Tổ chức, tuyên giáo, dân vận, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp ủy, cấp huyện.
 
    Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì điểm cầu tại Ban Nội chính Trung ương. Tham dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; trợ lý Trưởng Ban cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
 Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì điểm cầu tại Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì điểm cầu tại Ban Nội chính Trung ương
    Đây là Hội nghị toàn quốc đầu tiên quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm sớm đưa Nghị quyết quan trọng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và các chủ trương định hướng của Bộ Chính trị đối với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; bám sát quan điểm, mục tiêu nêu trong Nghị quyết; cụ thể hóa nhiệm vụ của một số Ban, Bộ ngành gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình phù hợp nhằm phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia của vùng; là căn cứ để các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh ủy các địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ xây dựng chương trình hành động của từng bộ, ngành, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phải được tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết…
Đặng Phước
.