Hải Phòng: Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính

Thứ Ba, 05/04/2022, 07:56 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện năm 2021.
 
Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công thành phố Hải Phòng
Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công thành phố Hải Phòng
    Theo đó, đối với Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 khối các sở, ban, ngành: Sở Giao thông vận tải xếp thứ 1 với số điểm 95.98 điểm; Thanh tra thành phố xếp thứ 2 với số điểm 93 điểm; Sở Thông tin và Truyền thông xếp thứ 3 với số điểm 92.57 điểm. Đối với Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của UBND khối quận: UBND quận Dương Kinh xếp thứ 1 với tổng số điểm 91.26 điểm; UBND quận Ngô Quyền xếp thứ 2 với số điểm 91.07 điểm; UBND quận Hồng Bàng xếp thứ 3 với số điểm 89.55 điểm. Đối với Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của UBND khối huyện: UBND huyện Tiên Lãng xếp thứ 1 với số điểm 92.66 điểm; UBND huyện Thủy Nguyên xếp thứ 1 với số điểm 91.91 điểm; UBND huyện Kiến Thụy xếp thứ 3 với số điểm 91.52 điểm.
 
    Căn cứ Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2021, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương rà soát, phân tích, đánh giá từng tiêu chí thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2021 của đơn vị và chỉ đạo ngay các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng như chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của đơn vị và của các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
                                                                                                  P.V
.