Hậu Giang: Hội thảo khoa học "Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị"

Thứ Năm, 16/12/2021, 11:43 [GMT+7]
    Ngày 15/12/2021, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị".
 
    Theo báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó, đã giải quyết kịp thời, lắng nghe ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân, tạo được sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tuy nhiên, tỉnh chưa có bộ tiêu chí nào được xây dựng, nghiên cứu một cách công phu, khoa học để đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị; thông qua đó, đánh giá niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền. Do đó, Đề tài “Giải pháp nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị tỉnh Hậu Giang” để làm rõ thực trạng, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân bằng bộ tiêu chí có thang đo cụ thể.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Ngoài các giải pháp mang tính định hướng của Đề tài, sẽ có bộ tiêu chí để đánh giá sát sao, mang tính định lượng. Bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị sẽ giúp cả hệ thống chính trị của tỉnh luôn quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, từ khâu ban hành chính sách đến tổ chức thực hiện, giám sát. Hội thảo "Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị" làm rõ vấn đề lý luận có liên quan đến niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị; các yếu tố liên quan, ảnh hưởng đến niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị của tỉnh.
 
    Hội thảo cũng làm rõ phương pháp đánh giá sự hài lòng, niềm tin của người dân đối với nền quản trị của một số quốc gia trên thế giới cùng những kinh nghiệm tham khảo; nhận thức và vận dụng quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và việc xây dựng chính quyền thân thiện hiện nay; chia sẻ đặc trưng, ưu điểm, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong xây dựng chính quyền thân thiện trong nước. 
 
    Hội thảo khoa học "Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị" nhằm đưa ra bộ tiêu chí mới, góp phần đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các cơ quan đảng, chính quyền.
                                                                                                    P.V
.