Hà Nội: Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Thứ Năm, 02/12/2021, 06:51 [GMT+7]
    Để cải thiện, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021 và các năm tiếp theo, thời gian qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp. Qua đó, nhận thức về tầm quan trọng của Chỉ số PAPI đối với công tác cải cách hành chính được nâng lên, tạo tiền đề cho việc cải thiện, nâng cao chỉ số này của thành phố một cách thực chất, hiệu quả.
 
    Năm 2020, Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội đạt 41,63 điểm, xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 11 bậc về thứ hạng so với năm 2019. Tuy nhiên, chỉ số tổng hợp chỉ tăng nhẹ (0,1%) và vẫn nằm trong nhóm các địa phương có điểm tổng hợp Chỉ số PAPI thấp nhất. Đáng chú ý, trong 8 chỉ số nội dung có 6 chỉ số vừa tăng về điểm số, vừa tăng về thứ hạng (tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; quản trị môi trường); 2 chỉ số nội dung vừa giảm về điểm số, vừa giảm về thứ hạng (cung ứng dịch vụ công và quản trị điện tử).
 
Hà Nội chủ trương nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021 và các năm tiếp theo
Hà Nội chủ trương nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021 và các năm tiếp theo
    Để khắc phục tồn tại, hạn chế trên, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1284/UBND-SNV ngày 4/5/2021 về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/1/2021 về cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của Hà Nội năm 2021. Tiếp đó, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 4/8/2021 về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Tháng 8-2021, UBND thành phố đã ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và Chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025... Trong tháng 9 và 10-2021, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức 1 hội nghị trực tuyến (quy mô hơn 300 người) và 1 hội nghị trực tiếp (quy mô 50 người) bàn về các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2021.
 
    Từ đầu năm đến nay, Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội đã thực hiện 536 cuộc kiểm tra, tái kiểm tra, trong đó lồng ghép các nội dung liên quan đến Chỉ số PAPI. Với mục đích cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố giai đoạn 2021-2025, Hà Nội phấn đấu trung bình mỗi năm tăng ít nhất 5 bậc; đến năm 2025, thành phố đứng trong nhóm các địa phương đạt mức trung bình (nhóm 3)… Do đó, thành phố sẽ tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra để giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định mặt làm được cũng như kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế, hướng tới việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI một cách thực chất, hiệu quả.
                                                                                                Hải Hà
.