An Giang: Xây dựng chính quyền điện tử kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp

Thứ Hai, 22/11/2021, 06:58 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 1249/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; trên quan điểm đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng phát triển chính quyền điện tử, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính. Thực hiện hóa quyết tâm xây dựng Chính quyền điện tử kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 100% hồ sơ tiếp nhận (kể cả hồ sơ tiếp nhận bên ngoài trụ sở) được cập nhật vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; ngoài việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, phải đồng thời trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.
 
Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang
Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang
    Trước đó, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh An Giang được đưa vào vận hành chính thức tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn. Cổng dịch vụ công được xây dựng tập trung, thống nhất đáp ứng các yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. 
 
    Đến nay, Cổng dịch vụ công cung cấp đầy đủ thông tin thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với tổng số thủ tục hành chính là 2.109 thủ tục, trong đó số dịch vụ công mức độ 3 là 467 dịch vụ, dịch vụ công mức độ 4 là 912 dịch vụ. Số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện qua hệ thống hơn 399.443 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn và trước hẹn đạt 97,3%. 
 
    Để tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Cổng dịch vụ công đã thực hiện kết nối liên thông giữa các phần mềm trong nội bộ tỉnh: kết nối liên thông giữa hệ thống một cửa điện tử tỉnh với phần mềm quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường (phần mềm địa chính một cấp tại cấp huyện và cấp tỉnh), Sở Kế hoạch và Đầu tư (phần mềm quản lý hộ kinh doanh cá thể); kết nối liên thông với phần mềm quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành, Trung ương thông qua Trục kết nối liên thông quốc gia (NGSP): kết nối liên thông với phần mềm chuyên ngành Bộ Tư pháp (phần mềm cấp phiếu lý lịch Tư pháp, phần mềm Hộ tịch; phần mềm chuyên ngành Bộ Tài chính (cấp mã số cho đơn vị có quan hệ ngân sách), Bảo hiểm xã hội tỉnh (tra cứu thông tin BHXH), Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc (PayGov). Việc kết nối, liên thông qua Trục liên thông quốc gia NGSP đảm bảo tuân thủ Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam. 
 
    Công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng Cổng dịch vụ công, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dân doanh nghiệp tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn/dichvucong/hoidap, tiếp nhận phản ánh kiến nghị thông qua Cổng dịch vụ công, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua kênh tương tác Zalo, liên hệ trực tiếp.
                                                                                       Quỳnh Trang
.