Hội thảo cấp quốc gia "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Thứ Hai, 13/12/2021, 14:34 [GMT+7]
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
Các đồng chí chủ trì Hội thảo
Các đồng chí chủ trì Hội thảo
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựn Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 phát biểu khai mạc
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" phát biểu khai mạc
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 phát biểu
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"  phát biểu

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo 

GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương
GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương
GS.TSKH Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học, giảng viên cao cấp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TSKH Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học, giảng viên cao cấp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"
GS.TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
GS.TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"
GS.TS Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
GS.TS Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"
GS.TS Nguyễn Minh Đoan, nguyên Chủ nhiệm Khoa Pháp luật hành chính nhà nước, Đại học Luật Hà Nội
GS.TS Nguyễn Minh Đoan, nguyên Chủ nhiệm Khoa Pháp luật hành chính nhà nước, Đại học Luật Hà Nội, Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"
PGS.TS Trần Quốc Toản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương
PGS.TS Trần Quốc Toản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương
PGS.TS Vũ Công Giao, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS Vũ Công Giao, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
GS.TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"
GS.TS Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
GS.TS Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"
TS. Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội
TS. Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội
GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
GS.TSKH Lê Văn Cảm, nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.TSKH Lê Văn Cảm, nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đồng chí Lê Văn Yểu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội
Đồng chí Lê Văn Yểu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội

 Đặng Phước

.