Cụm thi đua số 2: Tổng kết công tác năm 2021 và Thi đua chuyên đề giai đoạn 2020-2021

Thứ Sáu, 03/12/2021, 23:33 [GMT+7]
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Các đồng chí Chủ trì Hội nghị
Các đồng chí Chủ trì Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hoá trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hoá trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Vũ Xuân Diện, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Vũ Xuân Diện, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh tham luận tại Hội nghị 
Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hoài An, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hoài An, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tham luận tại Hội nghị

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

 Tạ Anh Hưng

.