Ban Nội chính Trung ương sơ kết 5 năm Quy chế phối hợp với Quân ủy Trung ương

Thứ Tư, 15/12/2021, 21:53 [GMT+7]
    Chiều 15/12/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác với Quân ủy Trung ương. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trợ lý Trưởng Ban; Ủy viên Quân ủy Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương và Bộ Quốc phòng.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, 5 năm qua, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu, sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, xây dựng các Đề án lớn về nội chính và phòng chống tham nhũng; nắm bắt kịp thời, đánh giá đúng tình hình công tác quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phối hợp, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách, giải pháp xử lý, góp phần đặc biệt quan trọng vào việc bổ sung, phát triển đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập và phát triển, nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo nhiều chỉ thị, quy định để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; tham gia ý kiến xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; rà soát, hoàn thiện các đề án bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cho chủ trương xử lý đối với các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến quân sự, quốc phòng; chuẩn bị tốt nội dung báo cáo về các vụ việc liên quan đến quân sự, quốc phòng phục vụ các phiên họp định kỳ của Ban Chỉ đạo và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, tài liệu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng có liên quan để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan…
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận Hội nghị
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, yêu cầu, nhiệm vụ đối với hai cơ quan trong thời gian tới rất lớn, khó khăn, phức tạp, nhạy cảm do đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ của hai cơ quan tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; luôn tiên phong, xung kích đi đầu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; và thực sự là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn thép" vững chắc, không một viên đạn, mũi tên nào có thể xuyên thủng, nhất là những viên đạn, mũi tên "bọc đường", như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính vừa qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, hai cơ quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: (1) Tăng cường phối hợp, tập trung cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động của mỗi cơ quan để thực hiện nghiêm, hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính và Kết luận 21 Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phối hợp tham mưu thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sai phạm liên quan các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; (2) Phối hợp hiệu quả hơn nữa trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về quốc phòng, an ninh. Nhất là, về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh mạng; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; những bức xúc, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp.... không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ; (3) Tiếp tục tăng cường phối hợp tham mưu sơ kết, tổng kết, xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp; tập trung phối hợp nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp. Nhất là, phối hợp tham mưu xây dựng Đề án về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về xây dựng lực lượng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...; (4) Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực, cải cách tư pháp nói chung và quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc nói riêng; chủ động phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong một số đơn vị để ngăn ngừa từ sớm, từ xa vi phạm, với phương châm phòng ngừa, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; phối hợp tham mưu xây dựng, thực hiện hiệu quả về kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; (5) Phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu, phục vụ các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo và hoạt động của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; (6) Phối hợp trao đổi nghiệp vụ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, cán bộ, công chức liêm chính; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, công tâm, khách quan trong thẩm định, tham gia ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao hơn nữa tính chủ động và hiệu quả phối hợp giữa cấp vụ, cấp chuyên viên; chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường phối hợp giữa Ban Nội chính với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, PCTN, tiêu cực ở địa phương, cơ sở…
 
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị
    Tại Hội nghị, Ban Nội chính Trung ương đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 24 đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho 03 tập thể và 05 cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương. 
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
    Nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương tặng lẵng hoa chúc mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021).
 
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chúc mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chúc mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Đặng Phước - Anh Hưng
.