Ban Nội chính Trung ương và Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 10/12/2021, 10:12 [GMT+7]
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị

 Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cụ IV, Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cụ IV, Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương 
Đồng chí Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Vụ I và Vụ IV, Ban Nội chính Trung ương đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đối với sự phát triển ngành Thanh tra Việt Nam
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Vụ I và Vụ IV, Ban Nội chính Trung ương đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đối với sự phát triển ngành Thanh tra Việt Nam
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đối với sự phát triển ngành Thanh tra Việt Nam
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đối với sự phát triển ngành Thanh tra Việt Nam
Đồng chí Bùi Ngọc Lam và Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Bùi Ngọc Lam và Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho đồng chí Lê Sỹ Bảy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho đồng chí Lê Sỹ Bảy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trunng ương và Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trunng ương và Thanh tra Chính phủ

 Đặng Phước

.