Nghệ An: Công tác cải cách hành chính đạt được kết quả tích cực

Thứ Hai, 29/11/2021, 06:49 [GMT+7]
    Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
    Cơ chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện; thủ tục hành chính được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí thực hiện; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được nâng lên. Giai đoạn 2011 - 2020, các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính được cải thiện qua hàng năm. Năm 2020, Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 18/63 tỉnh, thành; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 15/63 tỉnh, thành.
 
Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh Nghệ An
Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh Nghệ An
    Tổ chức bộ máy từng bước được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sắp xếp hợp lý hơn, chất lượng được nâng lên; tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. 
 
    Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, như: Thể chế hành chính còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ. Thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, phức tạp. Thủ tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chất lượng chưa cao. Tính chủ động, hiệu quả công tác của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức cũng chưa cao;…
 
    Để khắc phục hạn chế trên, Nghệ An đã xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030 được xác định trọng tâm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất tốt; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Dự thảo Nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, các chỉ số PAR index, PAPI, PCI trong nhóm 15 cả nước. Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT index) trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục phấn đấu tăng thứ hạng các chỉ số so với năm 2025. 
                                                                                                  P.V
.