Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 của tỉnh Điện Biên

Thứ Năm, 16/01/2020, 12:26 [GMT+7]
    Năm 2019, toàn ngành Thanh tra tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện 601 cuộc thanh tra, kiểm tra với 78 cuộc thanh tra hành chính và 523 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; các cuộc thanh tra hành chính tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.
 
    Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 4,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 2,7 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,8 tỷ đồng; xử lý tài sản vi phạm hơn 444 triệu đồng; kiến nghị xử lý đối với 6 tập thể và 53 cá nhân liên quan đến sai phạm; chuyển Cơ quan điều tra 01 vụ/01 đối tượng.
 
Cụm Thi đua Thanh tra 7 tỉnh biên giới phía Bắc trong phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: thanhtra.com.vn
Cụm Thi đua Thanh tra 7 tỉnh biên giới phía Bắc trong phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: thanhtra.com.vn
    Công tác đôn đốc xử lý sau thanh tra cũng được chỉ đạo quyết liệt, trong kỳ đã thu hồi ngay trong quá trình thanh tra hơn 3 tỷ đồng; đôn đốc 21 kết luận thanh tra còn tồn đọng với số tiền phải thu hồi hơn 1,1 tỷ đồng, đã thu hồi được hơn 943 triệu đồng; các cơ quan, đơn vị kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 tổ chức, 38 cá nhân và 02 cá nhân bị kỷ luật. 
 
    Cũng trong năm, các cơ quan thanh tra đã thực hiện 18 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng tại 24 đơn vị. Qua đó cho thấy, thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn đã tổ chức thực hiện tương đối tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm chủ động và ngày càng đi vào nề nếp.
 
    Bên cạnh đó, năm 2019, các cơ quan có chức năng của tỉnh Điện Biên tiếp 1.673 lượt công dân, bằng 1.663 vụ với 2.111 người, có 26 đoàn đông người. Trong đó, có 06 vụ khiếu nại về lĩnh vực tranh chấp, đòi đất cũ, đền bù, giải tỏa; 01 vụ tố cáo về lĩnh vực hành chính; 1.656 vụ kiến nghị, phản ánh. Nội dung tiếp công dân chủ yếu như liên quan đến cấp đất tái định cư; đền bù giải phóng mặt bằng cũng như các chế độ hỗ trợ khi thực hiện các dự án. 
 
    Trong năm, các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp nhận 1.688 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; so với cùng kỳ năm trước giảm 5,65% (1688/1789 đơn); đến cuối năm 2019 đã giải quyết xong 72% số đơn khiếu nại, hơn 92% đơn tố cáo thuộc thẩm quyền bảo đảm về trình tự, thủ tục và đúng pháp luật.
 
    Qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được xem xét giải quyết, xử lý kịp thời, các vụ việc phát sinh lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết tránh tình trạng bức xúc đông người, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, tạo lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
P.V
.