Điện Biên: Một số kết quả công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng năm 2019

Chủ Nhật, 09/02/2020, 05:59 [GMT+7]
    Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng cho 450 lãnh đạo, cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác này; đã mở 31 lớp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 7.053 lượt cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
    Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đã tiến hành 14 cuộc kiểm tra thực hiện các quy định về  công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc sửa đổi, hoàn thiện và công khai quy định về danh mục bí mật Nhà nước để đảm bảo tạo điều kiện cho người dân thực hiện tốt hơn vai trò giám sát việc công khai của cơ quan Nhà nước.
 
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tỉnh ủy Điện Biên (tháng 01/2020)
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tỉnh ủy Điện Biên (tháng 01/2020)
    Thực hiện sửa đổi, bổ sung 39 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; triển khai 01 cuộc kiểm tra tại UBND huyện Mường Nhé, 01 cuộc thanh tra tại 02 đơn vị tại huyện Điện Biên Đông trong việc chấp hành các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi nợ ngân sách Nhà nước số tiền 52,6 triệu đồng.
 
    Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao văn hóa công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/4/2019 về việc nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 trong các cơ quan, đơn vị; Kế hoạch số 1481/KH-UBND về  triển khai Nghị quyết số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên; thực hiện 16 cuộc kiểm tra tại 16 đơn vị về việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức.
 
    Tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành và tác nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ; thực hiện việc ứng dụng chữ ký số, xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và một cửa điện tử; rà soát, tổng hợp, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
 
    Phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về hoạt động nhằm thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án tham nhũng trên địa bàn. 
 
    Quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn kiến nghị của nhân dân xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, cơ quan chức năng đã ra quyết định truy tố 01 vụ/01 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố 02 vụ/03 bị can về hành vi tham nhũng với số tiền chiếm đoạt hơn 237 triệu đồng. Viện kiểm sát nhân dân đã thụ lý kiểm sát điều tra 04 vụ/06 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên xét xử 02 vụ/03 bị cáo về tội tham ô tài sản; thực hiện việc thu hồi tài sản tham nhũng được 407,6 triệu đồng.
Cù Tất Dũng
.