Bình Dương: Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019

Thứ Sáu, 03/01/2020, 16:03 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo, năm 2019, tỉnh Bình Dương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng và thực hiện hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Tăng cường, phối hợp trong liên thông các thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai, xây dựng; thường xuyên giám sát, chấn chỉnh bộ phận cung ứng dịch vụ công. Các biện pháp phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, nhất là tình trạng “tham nhũng vặt” trong cung cấp dịch vụ công. Các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là những người thường xuyên tiếp xúc, trao đổi công việc với nhân dân.
 
    Năm 2019, không phát sinh mới án liên quan đến kinh tế, tham nhũng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra và xử lý 05 vụ/09 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử 03 vụ án liên quan đến kinh tế, tham nhũng.
 
    Năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ tỉnh; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt chỉ tiêu 100% và đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ngành, các cấp tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra, giám sát để thực hiện có hiệu quả việc phát hiện các vụ việc tham nhũng, các hành vi tiêu cực nhằm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các sai phạm (nếu có).
                                                                                                     P.V
.